2% z daní pre OZ SOCKA

 

OZ SOCKA

 

---------

Kamaráti, priatelia, rodina. 

 

Nakoľko sa blíži obdobie daňových priznaní, radi by sme Vám dali do povedomia fakt, že sme si založili občianske združenie OZ SOCKA a máme možnosť poberať 2% z daní. 

 

Poslaním OZ SOCKA je vytvoriť zázemie pre poskytnutie dostatočného metodického usmernenia, technologického vybavenia a príležitostí pre svojich členov, ale aj ostatnú zainteresovanú verejnosť, najmä v oblastiach telesnej výchovy, športu, turistiky, cestovania ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, pozitívnemu vzťahu k prírode plného rešpektu, zvládnutiu a sebakontrole počas prekonávania kritických situácií ale aj k rozvíjaniu spoločenských vlastností, výmene životných skúseností a k všeobecnému kultúrno-spoločenskému rastu. 

 

Ak neviete kam poukázať 2%, budeme radi ak si vyberiete práve OZ SOCKA. 

 

Údaje o OZ SOCKA 

IČO/SID: 42361613 

Právna forma: Občianske združenie 

Obchodné meno: OZ SOCKA 

Sídlo: Mraziarenská 270/5, 82108 Bratislava